پرشین رالی

اولین و تنهاترین پلتفورم برگزاری مسابقات رالی در کشور

پلتفورم هوشمند پرشین رالی

از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

پنل اجنت

پنل برگزار کننده با امکان رصد لحظه ای داور و راننده های مسابقه بر روی نقشه جغرافیایی

اپلیکیشن داور

اپلیکیشن داور با امکان ثبت آنلاین و آفلاین عملکرد مسابقه در هر شرایطی

اپلیکیشن شرکت کننده

اپلیکیشن شرکت کننده با امکان ثبت نام در مسابقات رالی و مشاهده نتایج و عملکرد به صورت لحظه ای و هوشمند

پنل اجنت(برگزار کننده)

پنل اجنت پرشین رالی دارای امکانات متعددی برای مدیریت بهتر مسابقه رالی می باشد، امکاناتی همچون مدیریت شرکت کنندگان،مدیریت مالی،مدیریت داوران،آمار عملکرد مسابقه،آمار خطاهای مسابقه،مشاهده نتیجه نهایی و همچنین مشاهده آمار عملکرد بر روی نقشه جغرافیایی

مشاهده پنل اجنت

اپلیکیشن داور

اپلیکیشن داور امکان ثبت عملکرد و همچنین خطاهای مسابقه را به صورت آنلاین و آفلاین داشته که این موضوع سبب ارزیابی دقیق نتیجه مسابقه خواهد شد

مشاهده اپلیکیشن داور

اپلیکیشن شرکت کننده

شرکت کننده با استفاده از این اپلیکیشن میتواند مواردی همچون ثبت نام در مسابقه،مدیریت مالی،مدیریت ماشین،مدیریت نویگیتور و... را انجام داده و نتیجه مسابقه را به صورت لحظه ای مشاهده کند

مشاهده اپلیکیشن راننده

پرشین رالی

اولین و هوشمندترین پلتفورم برگزاری مسابقات رالی در کشور

درباره ما